Aanmelding

Aanmelding als lid van de Vereniging Huisartsen adviesgroep palliatieve zorg PalHAG

NAW-gegevens
Opleiding
Werkzaamheden
Betrokkenheid bij de PalHAG
Kaderhuisartsen in opleiding kunnen (maximaal 3 jaar) aspirant-lid worden en zijn contributie verschuldigd vanaf het jaar volgend op het behalen van het diploma van de kaderopleiding of Cardiff.

Contact