Onderzoek naar verbeteren van eerstelijns palliatieve zorg

In maart 2016 is een project gestart om de eerstelijns palliatieve zorg te verbeteren, het PaTz project. Het onderzoek binnen dit project wordt uitgevoerd door het VUmc in samenwerking met IKNL, V&VN, VPTZ, NHG en Fibula.

Het eerste deel bestaat uit een behoefte-inventarisatie van betrokkenen bij eerstelijns palliatieve zorg ten aanzien van wat er nodig is deze zorg te verbeteren. De behoeften van zorgverleners, patiënten en hun naasten worden onderzocht in een digitale vragenlijst.

Heeft u ervaring met zorg in de laatste levensfase en wilt u meewerken aan het onderzoek, ga dan naar onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten, afhankelijk van uw ervaringen. De vragenlijst is beschikbaar tot 15 juli. Wilt u deze oproep en de link naar de enquête zo breed mogelijk verspreiden?

Klik hier om naar de vragenlijst voor zorgverleners te gaan.

Door het invullen van deze vragenlijst kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de thuissituatie. Hartelijk dank hiervoor!

Informatie over PaTz vindt u op www.patz.nu.

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met Ian Koper, onderzoeker in opleiding bij het VU Medisch Centrum Sociale Geneeskunde, via telefoonnummer 020 – 444 5365 of per e-mail: i.koper@vumc.nl.